Avloppsstopp i Lickershamn

Ett trettiotal fritidshusägare i Lickershamn på norra Gotland, får inte heller i fortsättningen släppa ut bad- disk- och tvättvatten från sina fastigheter under höst och vinter.
För två år förbjöd miljö- och hälsoskyddsnämnden fastighetsägarna vid vite att släppa ut avloppsvatten, men beslutet överklagades. Länsstyrelsen anser att den typ av rening som används i fritidsområdet inte fungerar under vinterhalvåret. Spillvattnet rinner ut i marken utan att renas, och kan på så sätt förorena grundvattnet. Tidigast år 2006 får Lickerhamnsområdet tillgång till kommunalt vatten och avlopp.