Ersättning för sälskador

Ett antal gotländska yrkesfiskare får ersättning för skador som sälar orsakat på fiskeredskap och fångster. Beloppen varierar, men sammanlagt rör det sig om närmare 350 000 kronor i ersättning som länsstyrelsen på Gotland har beslutat om.