Gruppboende i Hemse får godkänt

Länsstyrelsen på Gotland är nöjd med den service och omvårdnad som ges vid gruppboendet för funktionshindrade vid Kanalgränd i Hemse. Det är framgår av en verksamhetstillsyn som gjordes i november.
Det är framför allt personalens erfarenhet och den låga personalomsättningen som gör att de boende får god omvårdnad och indivuduellt anpassad stöd och service. Länsstyrelsen tycker att ändå att det är viktigt att det görs en utbildnings- och fortbildningsplan, eftersom hälften av personalen inte har nån utbildning.