FN förbereder åtgäder inför eventuellt Irak-krig

FN ska förbereda hjälpinsatser och flyktingmottagning om det blir krig i Irak. FN-ledningen beräknar i en hemlig promemoria att närmare en miljon människor skulle tvingas fly vid ett krig.
I ett möte i Genève har FN vädjat direkt till ett dussintal regeringar om extra bidrag på 335 miljoner kronor för insatser i Irak. Men FN-ledningen vill att förberedelserna ska hemlighållas för att inte ge intryck av att vapeninspektörernas arbete är meningslöst.