Fortsatt hopp om Västerviksfärja

Nedläggningen av Västerviksfärjan till Estland överraskade politikerna som satsat 13 miljoner kronor i projektet. Anita Bohman avgående kommunalråd och som helthjärtat stött satsningen säger att nedläggningen är tråkig eftersom linjen faktiskt gått bra med fulla turer senare tid. Men kommunens satsning som alla partier låg bakom är inget misslyckande, utan trots allt en rätt satsning, säger Anita Bohman till P4 Kalmar. Det här färjekapitlet är inte avslutat, utan vi räknar med att det blir en fortsättning på Baltikumtrafiken framöver, säger hon.