Präster i Sundsvallsförsamling - sjuka i juletid

Alla ordinarie präster i Njurunda församling, utanför Sundsvall, är sjukskrivna under julen. Orsaken är den dåliga psykiska arbetsmiljön. Prästernas skyddsombud har reagerat på arbetsmiljön och riktar skarp kritik mot Kyrkorådets ordförande Birgith Wiklund Molberg i en anmälan till Arbetsmiljöinspektionen, AMI.
Men varken Wiklunbd Moberg eller kyrkoherden Rabbe Sandell vill kommentera ärendet. Julottan är dock inte hotad.