Hårdare tag mot studenterna på BTH

Studentkåren vid Blekinge Tekniska Högskola vill ta krafttag mot de flera hundra studenter på högskolan som inte betalar sin kåravgift.
Trots att studenterna enligt lag måste betala terminsavgift till studentkåren är det många studenter som struntar i att göra det. Vill jämföra register Enligt Maria Larsson, ordförande i studentkåren vid Blekinge Tekniska Högskola, är det mellan 500 och 1000 elever som inte betalar kåravgiften. När studenterna skriver en tentamen kontrollerar högskolan att alla har betalat sin kåravgift. Men för de studenter som inte skriver tentamen utan examineras genom inlämningsuppgifter fungerar inte kontrollen. Studentkåren i Blekinge har därför ansökt hos datainspektionen om att få jämföra kårens medlemsregister med högskolans betygsregister för att se vilka studenter som fått ut betyg utan att betala sin kåravgift. Kan drivas vidare till inkasso Lars Haikola, rektorn på Blekinge Tekniska Högskola, är däremot tveksam till hårdare kontroller av studenterna. - Vi vill inte bli poliser, säger han. Får kåren igenom sin begäran ska man i början av nästa år skicka ut betalningspåminnelser till studenterna som inte betalat sin kåravgift. Om studenterna fortfarandet vägrar att betala planerar kåren driva ärendena vidare till inkasso. Men trots att rektor Lars Haikola är tveksam till hårdare tag kan han tänka sig att verka för avstängning av studenter som inte betalar kåravgiften. Enligt honom är kravet att det finns tydliga bevis på att studenten verkligen vägrar att betala sin kåravgift.