Kulturstipendiater utsedda

Emma Berg, Timrå och Christina Larsson, Sundsvall - där har ni årets kulturstipendiater, som Föreningssparbanken och Sparbanksstiftelsen Norrland utsett. Emma Berg är teatermänniska och siktar på scenskolan och Christina Larsson håller på att utbilda sig till operasångerska. Dom får 10 000 kronor var.