Ingen marginal i jul-sjukvården

Södra Älvsborgs sjukhus akutavdelning klarar precis bemanningen över jul i år - om ingen blir sjuk räcker personalen.
På andra avdelningar försöker ansvariga skicka hem patienter om det är möjligt, men till några avdelningar kommer fler patienter, till exempel barn- och ungdomsavdelningen på Borås Lasarett.