Golf på schemat i norra Sjuhärad

Inför niornas gymnasieval i februari ska Kunskapskällan i Herrljunga och Sundlergymnasiet i Vårgårda erbjuda inriktning mot golf.
Kunskapskällan, som dras med underskott och behöver fler elever, ser det som en möjlighet att försöka locka fler elever. Inför nästa läsår (2003/2004) ska eleverna kunna välja golf inom ämnet specialidrott och gymnasierna ska bland annat samarbeta med lokala golfklubbar.