Svårt för rullstolsburna i Katrineholm

En undersökning av tillgängligetheten för rullstolsburna i Katrineholm visar att den, inne i dom centrala delarna av kommunen, är högst blandad. Det är 8 personer som genomgår en assistentutbildning på Lernia som "testat" butiker och offentliga miljöer.
Bland annat har många affärer höga trappor som gör det svårt eller omöjligt för rullstolsburna att ta sig in. Dom åtta har nu skrivit ett brev till kommunen där kräver förändringar och ställer frågan om vad kommunen själva tycker om miljön för handikappade.