Norrbotten får hjälp med transplantationer

Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg ska utföra transplantationer åt landets fyra nordligaste landsting.
Överenskommelsen blir en bas för ett nytt transplantationscentrum för 400 miljoner kronor vid Sahlgrenska sjukhuset enligt Göteborgs-Posten. Under de närmaste tre åren åtar sig Sahlgrenska att transplantera lever, njurar och tarmar på patienter från Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland. På sikt planerar sjukhusledningen också att skapa ett nytt transplantationscentrum där de ska utveckla transplantationer på hjärt- och lungsidan.