Pengar för friår slut i Landskrona

Försöket i Landskrona med friår, har varit så populärt att pengarna för hela nästa år redan är slut. 120 ansökningar om friår har beviljats hittills i kommunen, de flesta från äldreomsorgen och verkstadsindustrin.
40 ansökningar har kommit in för nästa år, men eftersom pengarna för 2003 redan är intecknade kan arbetsförmedlingen inte bevilja dem säger arbetsförmedlaren Peter Mauritzon. Populärt Friårsförsöket inleddes i tolv kommuner i februari i år, och innebär att man med arbetsgivarens godkännande får vara ledig med 85 procent av a-kassan som ersättning. Det måste också finns en arbetslös person som kan vikariera. Friåret har varit populärt i alla försökskommunerna, och i Lund är pengarna också intecknade, fram till april 2003. Inte svårt hitta vikarier Det har inte varit svårt att hitta vikarier säger Peter Mauritzon, men man har inte fått så många långtidsarbetslösa i arbete som man hade hoppats på. - En del av de som går in som vikarier är personer som nyligen avslutat ett vikariat hos samma arbetsgivare. Där kanske man kan styra det lite hårdare med vilka som ska gå in som ersättare. Mer pengar behövs Friårsförsöket sträcker sig över 2004, och till det året har det än så länge inte kommit in så många ansökningar. Peter Mauritzon vet inte när de kan börja bevilja friårsansökningar igen. - För 2003 är pengarna slut, ska vi kunna bevilja de ansökningarna så behövs det mer pengar.