Ingen närvaro för småpartier i Herrljunga

Miljöpartiet och andra mindre partier i Herrljunga får inte heller i fortsättningen vara med vid kommunstyrelsens eller andra nämnders möten.
Detta enligt ett förslag i kommunstyrelsen i Herrljunga. Däremot får de mindre partierna sammanträdeshandlingar med posten. Miljöpartiet tog upp frågan i kommunfullmäktige efter valet, sedan partiet inte fått någon annan plats än i kommunfullmäktige.