Inget brott bakom Omninova anser konkursförvaltare

Minibussföretaget Omninova Vehicles i Bengtsfors var dödsdömt från början. Det fanns före lite pengar för att dra igång något så stort. Det konstaterar konkursförvaltaren Fredrik Tengström, han har utrett varför Omninova gick i konkurs.
Fredrik Tengström anser att öretaget Omninova tog över Lears fabrikslokaler i Bengtsfors för tre år sen, för att börja tillverka handikappbussar var ett misstag. Det fanns för lite pengar och idén att ha produktion i Bengtsfors, samtidigt som ledningen satt i Uddevalla, var ohållbar säger konkursförvaltaren till Radio Väst Omninova fick hjälp från staten när de skulle rädda jobben i Bengtsfors. Regeringen gav dem ett lån på 70 miljoner. Men inte ens det hjälpte. De miljonerna räckte inte. Konkursförvaltare Fredrik Tengström menar att minst 50 miljoner till hade behövts. Tengström anser att Omninova hade kunnat lyckas om de valt att göra allt i mindre skala och med en försiktig uppbyggnad. I verkligheten gick det helt enkelt för fort och det satsades för stort. En av orsakerna till att företaget gick i konkurs var att man inte hade någon försälningsorganisation och ingen bra marknadsöfring, säger Fredrik Tengström. Men den huvudsakliga orsaken var helt enkelt brist på pengar. för lite kapital helt enkelt. Sen i augusti har Fredrik Tengström granskat Omninovas konkurs. Idag blev var den alltså helt klar förvaltarberättelsen. Det som kommit fram är att Fredrik Tengström inte hittat något brottsligt med Omninovas konkurs. Omninova har inte begått något brott enligt konkursförvaltaren. Ändå har Fredrik Tengström lämnat över alla handlingar till Ekobrottsmyndiheten. Det har han gjort för att han från flera håll fått skriftliga påståenden om ekonomisk brottslighet. En förundersökning pågår hos Ekobrottsmyndigheten. Karin Ivarsson