Högskolan delar ut medalj

Högskolan i Jönköping har instiftat ett förtjänsttecken som ska delas ut från och med nästa år.
Förtjänsttecknet ska gå till en person som gjort viktiga insatser för Högskolan i Jönköping. Det kan gå både till anställda och till personer som finns utanför högskolan.