Näringslivet protesterar mot fördröjda vägplaner

Det lokala näringslivet i Hudiksvall protesterar kraftigt mot vägverkets planer på att skjuta upp ombyggnationen av E4-sträckan Enånger-Hudiksvall.
I Vägverkets senaste plan kommer ombyggnaden av vägen att dröja till åtminstone år 2007. I en skrivelse till vägverkets generaldirektör säger näringlivets representanter att de är bestörta, och de kräver att E4:an börjar byggas ut redan 2004.