Häktet i Gävle överbelagt

Beläggningen på häktet i Gävle fortsätter att vara mycket hög. I oktober var medelbeläggningen 147 procent och det gör att Gävlehäktet har den näst högsta beläggningen i landet. Det visar färsk statistik från kriminalvårdsstyrelsen.
I februari tar kriminalvårdsstyrelsen över arresten i Hudiksvall och då kommer antalet häktesplatser att utökas. Enligt kriminalvårdsinspektör Gunilla Hellström kommer det att göra läget något drägligare, men hon påpekar samtidigt att det bara är en ny-eller ombyggnad av häktet i Gävle som på lång sikt kan ge en hållbar situation.