Läkare anmäler inte olämpliga vapeninnehavare

Idag har rättegången fortsatt mot den 66-årige man i Östanbjörka i Grangärde som skjöt och skadade en ryttare i höstas. Det mannen själv berättat pekar på att han inte var i psykisk balans när det hela hände. Vapnet han skjöt med fanns hemma, eftersom han var jägare. Den här situationen, med vapeninnehavare som är i psykisk obalans, är svår för polisen att komma åt.
Inte ens om läkare kommer in i bilden blir det enklare. Läkare har visserligen, enligt lagen, skyldighet att anmäla om en person han vårdar för psykiska problem har vapen hemma. Men läkarna struntar ofta i det, säger Dag Wixner, chef för rättsenheten vid polisen Dalarna. - Det anmäls i alldeles för liten utsträckning. Och det gäller i hela landet. Rikspolisstyrelsen har gjort en undersökning som visar att det är ett fåtal fall per år i varje år där läkare anmäler, och det borde vara betydligt fler. Det här ser man allvarligt på inom polisen. Men läkarna har förklaringar: - Man säger då ifrån läkarhåll att det har med relationen till patienten att göra, men vi tycker inte att det är ett giltigt skäl. Och det har ju lagstiftaren sagt att den relationen är inte avgörande, utan det är just faromomentet, säger Dag Wixner. Han anser att risken fr att någon råkar illa ut väger tyngre än läkarens relation till patienten: - Någon kanske använder vapnet - hotar eller skjuter någon medmänniska. Vi kommer förmodligen ta upp det här med landstinget och be dem gå på sina läkare och informera om den här plikten, säger Dag Wixner.