Göteborg vill bli bäst på transplantationer

Göteborg ska bygga upp ett nytt centrum för transplantationer. Sahlgrenska Universitetssjukhuset räknar med att kunna ta emot patienter för organtransplantationer från andra delar av Sverige och från andra länder.
Vid centret ska man kunna samordna transplantations- och donationsverksamhet bättre, säger Michael Olausson som ansvarar för transplantationer på Sahlgrenska. – Med en koncentration kommer det här att attrahera patienter även från andra länder. Vi har faktiskt redan i år fått en patient remitterad från Norge till exempel. Det nya centret som ska stå klart om två år innebär att sahlgrenska får en stabilare transplantationsverksamhet och därför kan skriva långtidskontrakt med andra länder och med de Norrlandslandsting som redan i dag skickar några tiotals patienter till Göteborg för operation varje år. Det betyder också att sjukhuset kan vidareutveckla den högspecialiserade sjukvården i jakten på donatorer. Michael Olausson tror att den ökande kvaliteten som han menar blir följden av Sahlgrenskas nya satsning på transplantationer, så kommer fler människor att våga donera organ. För att kunna behandla fler patienter – uppåt 300 per år mot dagens 240 på Sahlgrenska – så måste man lita på de levande organgivarna och ny medicinsk teknik. – Vi delar organ så att levern blir ett par organ precis som njurarna är två, säger Michael Olausson. Det är ett annat sätt att utnyttja de resurser vi har på ett bättre sätt. Där vet jag att det är inte möjligt att göra om man är för få som jobbar. Det är resurskrävande, och därför är det viktigt att man gör det på färre men lite större centra.
Jenny Lööf