Träkumla skola blir kvar

Tidigare i år kom ett beslut på att Träkumla skola på Gotland skulle slås samman med Stenkumla på grund av bristande elevunderlag. Men nu är det klart att skolan blir kvar även nästa läsår, efter att personalen vid skolan ifrågasatt beslutsunderlaget och kostnaden för en sammanslagning.