Irak gör diplomatisk offensiv

Många tycks nu överens om att ett krig mot Irak är oundvikligt. Såväl militära bedömare som hjälporganisationer, och världens börser. Under tiden genomför Irak en diplomatisk offensiv för att försöka övertyga omvärlden om sin oskuld.
Med krigshotet hängande i luften, har Irak på nytt försökt så tvivel bland USAs allierade genom att säga att CIAs agenter är välkomna till Irak för att att peka ut de massförstörelsevapen USA påstår att landet har. ”Irak har bevisbördan” Det var Saddam Husseins rådgivare som på söndagen inbjöd CIA att vägleda vapeninsektörerna. Inviten har knappt bevärdigats med ett svar från Washington, där man hela tiden varnat för Saddam Husseins undanmanövrer, och fortsätter att insistera på att bevisbördan ligger hos Irak. Delar information Men under helgen gick USA ändå med på att dela med sig av de hemliga bevis man säger sig ha. Efter kritik från Hans Blix, lovade USA att förse vapeninspektörerna med information som skulle kunna effektivisera jakten på Iraks massförstörelsevapen. Fler intervjuer Chefen för Internationella Atom Energi organet IAEA, Mohammed El Baradei, sa på måndagen att hans kärnvapenexperter har inlett sina kontroversiella intervjuer med irakiska vetenskapsmän. Dessa förhör har varit en tvistefråga mellan USA och vapeninspektörerna. USA vill att Hans Blix för ut irakiska experter ur landet för att kunna förhöra dem utom räckhåll för Saddam Hussein. Hans Blix har svarat att att det i så fall får ske på frivillig basis, att vapeninspektörerna inte kommer att kidnappa några irakiska vetenskapsmän. Det återstår nu att se hur effektiva förhören som inletts i Irak kan bli.
Cecilia Uddén, Washington