Bilister stannar inte och hjälper till vid olyckor

Bilister är dåliga på att ingripa vid trafikolyckor ute på vägarna. Det fick Rune Persson från skånska Svedala erfara när han i slutet på förra veckan var ensam om att ingripa efter en allvarlig olycka på E4-an, norr om Traryd.
Först som nittonde bil stannade Rune Persson för att larma SOS, hjälpa de skadade och varna bilarna, som passerade förbi. Enligt Bo Rönnebring på trafiksäkerhets-organisationen NTF i Kronoberg är gångtrafikanterna inne i städerna bra på att ingripa medan bilisterna ute på lands- och motorvägar är betydligt sämre. Detta trots att den som är först på en olycksplats enligt lag är skyldig att hjälpa till.