Regeringen backar om straffskatt

Efter hård kritik backar regeringen delvis när det gäller frågan om så kallade skattetillägget, den avgift som över hundra tusen företag och privatpersoner betalar varje år för felaktiga uppgifter i deklarationen. – De som drabbas hårt av skatteillägg ska få möjlighet att pruta ned beloppet, säger finansminister Bosse Ringholm.
– Vi har haft ett ganska stelbent system med vissa fasta positioner, som inte riktigt är anpassat till EU-lagstiftningen, och det är den förändringen vi nu föreslår. Extra tillägg Det kan bli dyrt för den som struntar i att skicka in sin deklaration eller den som lämnar felaktiga uppgifter. Förutom att bli upptaxerad så lägger nämligen skattemyndigheten på ett extra skattetillägg på upp till 40 procent på det undanhållna beloppet. Den här regeln har länge kritiserats för att vara okänslig. Uppgifterna kan ju till exempel bygga på rena missuppfattningar, och det kan pågå en rättslig tvist i fallet där utgången är oviss. Taxichaufförer drevs i konkurs Regeringens förslag, som nu ska granskas av lagrådet, har drivits på att två pilotfall som avgjordes i somras i Europadomstolen. Det handlar om två taxichafförer som i mitten av 90-talet påfördes skattetillägg eftersom skattemyndigheten ansåg att de undanhållit skatt. Taxichafförerna tvingades i konkurs, redan innan frågan prövats i domstol. Europadomstolen ansåg att taxichafförernas rättigheter kränkts och dömde den svenska staten till höga skadestånd. Skattetillägget kommer inte att försvinna, men skattemyndigheterna ges nu möjlighet att jämka i fall där skattetillägget slår oskäligt hårt. Den möjligheten finns inte i dag. Men exakt vad som räknas som oskäligt vill inte finansministern uttala sig om. Det blir en fråga för tjänstemännen på landets skattemyndigheter. – Det är en bedömning som myndigheten måste göra i varje enskilt fall, säger Bosse Ringholm, jag tror inte man kan generalisera när det gäller skälen. Det handlar ju till exempel för företags del om företaget har svårt att fortsätta sin verksamhet. Det har naturligtvis stor betydelse för skattemyndighetens beslut, att försöka underlätta för företaget att arbeta vidare.
Sören Granath