Hotad kristen jul i Pakistan

Även i det islamiska Pakistan firas det jul bland landets omkring två miljoner kristna men det julefriden kan utebli. Extremistiska muslimska grupper har det senaste dryga året mördat minst ett 30-tal kristna pakistanier och många kristna klagar på övergrepp och systematisk diskriminering.
Barnen som sitter på det grova trägolvet i den här lilla kyrkan i ett av Islamabads slumkvarter sjunger entusiastiskt en sång om Jesus. Många av barnen är klädda i smutsiga trasor, de tillhör den islamiska republiken Pakistans lilla kristna minoritet. Rädslan finns I samband med julen fruktar många kristna i Pakistan nya attacker från islamiska extremister. Det senaste dryga året har minst ett 30-tal kristna pakistanier dödats av extremister. Vid en incident dog 18 kristna när en kyrka angreps med granater under en gudstjänst, i en annan attack mördades sju kristna hjälparbetare i staden Karachi. – Det är klart att vi är rädda för att muslimska extremister ska ge sig på oss, säger prästen i den här slumkyrkan, Anaet Massí. – Regeringen har erbjudit oss beväpnade vakter, men ännu så länge förlitar vi oss på församlingsbor som hela tiden finns utanför kyrkan och är vaksamma. Kristna diskrimineras Bara ett par procent av Pakistans 140 miljoner invånare är kristna, och många av de kristna utgör en fattig, utstött underklass. – Vi får inte några jobb för att vi är kristna, och våra barn diskrimineras emot i skolan, säger Esther som tillhör den kristna församlingen här. Lojala pakistanier Attackerna mot pakistanska kristna såväl som västerlänningar har ökat i Pakistan efter att president Musharrafs regim gick med i USA.s krig mot terrorismen. Och många kristna här fruktar att ett USA-lett krig mot Irak skulle leda till ännu fler attacker. De kristna här känner att de klumpas ihop med USA och västerlandet, trots att de är lojala pakistanier. Under en eldig predikan i en slumkyrka i Islamabad, sitter många besökare med ögonen slutna i bön, medan andra uppmärksamt följer prästen när han gestikulerar från podiet. Hans budskap är att de alla har Guds beskydd.
Nils Horner, Islamabad