Länsrätten ger Lunds kommun bakläxa

Länsrätten har gett bakläxa åt Lunds kommun eftersom en 22-årig man inte fått bostad som han har rätt till enligt lagen om särskilt stöd och service.
Mannen nekades en bostad med motiveringen att beslutet inte kunde förverkligas inom de sex månader som lagen föreskriver. Hittills i år har fyra personer i Lund med funktionshinder eller utvecklingsstörning vägrats bostad trots att de har laglig rätt till det. Den 22-årige mannen från Dalby nekades bostad i slutet av oktober i år. Skälet är att Lunds kommun inte har några bostäder att erbjuda. Men länsrätten menar att kommunen inte har rätt att neka bostad på grund av brist på resurser och påpekar att kommunen är skyldig att följa domen omedelbart. Men i praktiken kommer det dröja innan den 22-årigen mannen och ytterligare ett par personer i samma situation får någon bostad. Ove Persson, blivande ordförande i vård och omsorgsnämnden i Lund, menar att budgetunderskottet är och kommer förbli stort.