Fiskebråket i Ylen fortsätter

Fiskestriden i sjön Ylen nordost om Huskvarna går vidare.
I flera år har Fiskevårdsområdesföreningen och en yrkesfiskare bråkat om ifall det skett en utfiskning av gös i sjön. Den här gången är det Länsrätten som tagit upp frågan, efter att yrkesfiskaren överklagat föreningens förbud för fiske med fasta redskap i sjön sommartid. Länsrätten avslår överklagandet. Det betyder att det blir fortsatt förbud för fasta redskap. Vid provfiske har man inte hittat någon stor gös i sjön Ylen, utan bara småfisk.