Ja till vindkraft i Piteå skärgård

Miljödomstolen sa i går ja till att det byggs 18 vindkraftverk på Bondön söder om Piteå.
Om regeringen också säger ja, så kan det bli byggstart nästa sommar. Investeringskostnaden uppgår till över 350 miljoner kronor. Hans-Erik Flodin, VD för vindkraftsprojektören Nordanvind, säger till Norrbottensnytt att han är glad över beskedet som innebär att projektet kan få statligt stöd enligt de gamla reglerna. De gäller fram till april nästa år och innebär mellan 30 och 40 miljoner kronor i statsbidrag. Byggs vindkraftparken så blir det den hittills största i Norrbotten och innebär att Piteå blir en av de grönaste energikommunerna i landet - med 18 procent av elkonsumtionen från vindkraft.