16 fall av frasbrand på Öland

Sjukdomen frasbrand härjar återigen bland kor i länet. Främst på Öland.
Sexton fall hade anmälts till länsstyrelsen till och med oktober månad, men länsveterinär Jörgen Wehre säger till Barometern att det finns ett stort mörkertal. Frasbrand orsakas av en jordbakterie, och djuren dör inom ett dygn. Sjukdomen sprids via fodret eller sticksår och är inte smittsam för människor.