Kriminalvården vill kunna störa mobilsamtal

Kriminalvårdsstyrelsen har vänt sig till Justitiedepartementet för att få lagstöd till att sätta upp mobilstörningssändare vid landets anstalter.
I takt med att anstalterna stramat åt de intagnas möjligheter att ringa, har antalet insmugglade mobiler ökat, och därmed har intagna kunnat fortsätta ha kontakt med omvärlden utanför Kriminalvårdens kontroll. Om Justitiedepartementet skulle stödja Kriminalvårdsstyrelsen, kan störningssändarna bli verklighet inom ett år.