Föräldrar fuskar med bidrag

Försäkringskassan på Gotland kommer att polisanmäla två fall av fusk med den tillfälliga föräldrapenningen.
Det handlar om pengar som betalats ut när föräldrarna arbetat samtidigt som han eller hon fått ersättning för vård av sjukt barn. Under hösten har försäkringskassan på Gotland slumpvis valt ut 150 ärenden för att se hur utbrett fusket är och två fall leder nu till en polisanmälan. Totalt var det knappt fyra procent av de undersökta fallen som innehöll felaktigheter.