Politiker i Hallsberg går samman

Politiker i Hallsberg kräver i ett gemensamt brev till regeringen att utlämningssbeslut för flyktingar från forna Jugoslavien omprövas. Samtliga politiska partier ställer sig bakom kravet.
Socialdemokraten Siv Palmgren säger till Radio Örebro att hon tror att utlänningsnämden grundar sina beslut på en felaktig bild av hur situationen är i forna Jugoslavien. I brevet kräver politikerna att regeringen stoppar alla avvisningar i avvaktan på en ny bedömning