Bättre beredskap mot teleavbrott

Vid det stora teleavbrottet i Uppsala i oktober tog det över en timme innan Akademiska sjukhuset var informerat om avbrottet och kunde ordna en mobilisering. Nu ska landstinget förbättra sina rutiner.
Landstinget har nu analyserat dom komplikationer och brister som upptäcktes i Akademiska sjukhusets beredskap när nästan all telefonkommunikation i och till Uppsala sattes ur funktion vid avbrottet den andra oktober. Och landstinget konstaterar att det var en del som klickade den dan. På Akademiska sjukhuset fungerade interntelefonin, och därför märkte ingen i början att det var nåt avbrott. Ingen meddelade chefsläkaren, och telefonväxeln arbetade länge i blindo utan att få någon information. Först efter klockan sex på kvällen hade information och mobilisering kommit i gång, och då hade avbrottet varat i gott och väl över en timme. På Akademiska sjukhuset visste heller ingen att mobiltelefoner med Comviqabonnemang faktiskt fungerade, och först tjugo minuter i åtta hade en läkare kommit på plats till SOS-Alarm för akut beredskap. De slutsatser som landstingets katastrof- och beredskapssektion nu drar är att en rad rutiner måste ses över så att alternativa vägar finns för att få fram information när dom normala rutinerna inte är tillgängliga. Hur det skall uppnås finns inte angivet i rapporten.