Mönsterås vill ha brandmän till vården

Det blir allt svårare att hitta personal till deltidsbrandkårerna, och samtidigt behöver vården mer personal. I Mönsterås planerar därför kommunen att låta äldreomsorgen och räddningstjänsten samarbeta och skapa kombinerade tjänster för att locka ny grupper.
– Det är tänkt att de här personerna ska ha kombinationstjänster där man tjänstgör en viss del inom räddningstjänsten och en viss del inom vården, säger Gudrun Johnsson på Mönsterås kommun. – Vår förhoppning är att kunna locka fler män till vården, och fler kvinnor till räddningstjänsten. Äldrevården i Mönsterås kommer behöva anställa 200 personer de kommande tio åren. Framför allt behövs fler män. Motsvarande problem finns inom räddningstjänsten där man idag saknar ett tiotal deltidsbrandmän, framför allt kvinnor, och genom att erbjuda kombinerade heltidstjänster hoppas kommunen både bryta könsbarriären och locka till sig fler personer. ”Nytänkande behövs” För räddningstjänsten är det framför allt bristen på andra jobb som gjort det allt svårare att rekrytera deltidsbrandmän. Ska brandförsvaret överleva på alla små orter behövs det nytänkande, menar räddningschefen Bo Klette. – Vi har ju räddningstjänster på flera småorter här i kommunen, och antalet arbetsplatser på orterna är ju få, så det gäller att kombinera ihop det här så att vi verkligen kan ha brandmän som rycker ut om det händer något i de här orterna. Om ni inte får tag på de här, vad händer då? – Ja, då får vi ju lägga ner räddningstjänsten. Finns det inga brandmän så kan de ju inte rycka ut. Tror du att det går att kombinera de här båda yrkesgrupperna? Kan du tänka dig att ta vårdpersonal och göra om dem till brandmän? – Javisst ska vi göra det, det handlar ju om omsorg. Det är den enskilde personen, kommunmedborgaren och även turisten som kommer, det är de vi ska ta hand om. Det gör vi ju i båda yrkena. Liknande försök i Sveg Ett liknande försök görs redan i Sveg i Härjedalen med gott resultat och Mönsterås vill komma igång till hösten. Det finns också planer på att göra en kombinerad gymnasieutbildning för att bredda underlaget. Anna Nilsson har jobbat fyra år inom äldrevården i Mönsterås, deltid. Hon skulle gärna kombinera med ett brandmannajobb. – Ja, jag tycker det skulle vara roligt att prova på att jobba inom räddningstjänsten. Man får rycka ut och hjälpa människor – det är ju ungefär som jag hjälper människor på hemtjänsten nu, fast kanske i litet andra situationer, säger hon. Vad skulle det betyda för dig om du kunde kombinera de här båda tjänsterna? – Man skulle ju få nya erfarenheter, bredare kunskap, vetskap. Man vidgar sina möjligheter till andra jobb, kanske.
Daniel Rundqvist