3G-strålning oroar

Barn- och utbildningsnämndens ordförande i Karlstad, Marie Ullenius skriver i ett brev till byggnadsnämnden att hon är oroad över placeringen av den tredje generationens mobiltelefonimaster.
Ett flertal oroliga föräldrar har kontaktat Ullenius angående 3G-master och nu vill hon att kommunen inte ska placera master i barnens geografiska närhet. Marie Ullenius menar att det idag inte finns tillräcklig kunskap om strålningen från 3G-master. För att barnens behov och bästa ska uppnås vill Marie Ullenius att barn- och ungdomsnämnden ska vara remissinstans när kommunen ska besluta om placering av 3G-master.