Värmlands försäkringskassa bäst i landet

Trots en hög arbetsbelastning med långa handläggningstider som följd får Försäkringskassan i Värmland högt betyg av värmlänningarna.
80 000 svenskar har deltagit i undersökningen och alla har haft nån kontakt med försäkringskassan i år. Resultatet för Värmlands del blev häpnadväckande bra. Riksförsäkringsverket hade målet att respektive enhet ska ha lägst betyget 4 av 5.När det gäller tillförlitlighet fick Värmland betyget 4,21, bara i Örebro var resultatet bättre. När det gällde bemötande blev betyget 4,12, endast slagna av Försäkringskassan i Kalmar. Under året har media rapporterat om handläggningstiderna i Värmland som blivit allt längre. organisationen är ny, detsamma gäller datasystemet och arbetsbealstning har varit mycket hög. Trots detta blir alltså betyget gott.