Länsstyrelsen anställer äldreskyddsombud

Länsstyrelsen i Västra Götaland ska anställa mellan åtta och tio äldreskyddsombud.
Ombuden ska ge stöd, råd, utveckla och kontrollera hur omsorgen om de äldre sker. Det är länsstyrelsens uppgift att se till att kommunerna följer sina plikter gentemot invånarna när det gäller tex äldreomsorg. Precis som när det gäller förskoleplatser så ska kommunen ordna äldreomsorg inom fyra månader från ansökan. Äldreskyddsombuden ska anställas på länsstyrelsen så snart som möjligt.