JO kritiserar Munkedal för sekretessbrott

Justitieombudsmannen är mycket kritisk till att Munkedals kommun brutit mot sekretesslagen när den skulle hantera en persons sjukskrivning och föräldraledighet.
Mannen hade deltagit i ett projekt på arbetsförmedlingen inom ramen för aktivitetsgarantin och hade varit borta i perioder. Kommunens handläggare skickade då ett vykort till honom och bad att få in uppgifter om frånvaron. Men uppgifter om personliga förhållanden, som arbetslösahet eller stöd vid arbetslöshet, är sekretessbelagda, därför är det inte godtagbart att kommunen frågar om uppgifter som gäller det i ett vykort som alla kan läsa, anser JO. Men sedan händelsen uppdagades har kommunen ändrat sina regler och rutiner därför går Justitieombudsmannen inte vidare med saken.