Smedjebacken för Familjecentral

Några veckor efter jul invigs Familjecentralen ARKEN i Smedjebacken. Ett ställe som ska göra det lättare för barnfamiljer att få hjälp och stöd innan problemen blivit allför stora.
Det är Norrbärke Församling som tillsammans med landstinget och kommunen nu startar en den nya familjeverksamheten i Smedjebacken. I anslutning till Öppna Förskolan kommer det att finnas barnsköterska, barnmorska, tillgång till barnpsykolog och möjlighet att få kontakt med familjerådgivning. Med inspiration från andra kommuner i landet med liknande verksamhet ska Familjecentralen bli ett ställe där det finns många som SER barnen. - Det är en billig verksamhet i förhållande till det man vinner, säger Marianne Gradén vid Norrbärke Församling.