Flera ledarskribenter utköptapå Sydsvenskan

Journalisternas fackklubb på Sydsvenska Dagbladet protesterar mot att två medarbetare på den politiska redaktionen fått sluta med ekonomisk ersättning.
Även tidigare har journalister fått betalt för att sluta på tidningen efter konflikt med den politiske chefredaktören Per T Ohlsson. - Det är nu tredje året i följd som människor blir utköpta på Per T Ohlssons redaktion, säger Thomas Löfkvist, styrelseledamot i Journalistklubben, som vill att Per T Ohlsson ska fråntas sitt personalansvar.