Dom om skolskjuts ett problem för kommuner

Regeringsrättens dom att ge barn som bor växelvis hos sin mamma och pappa rätt till skolskjuts från båda adresserna, slår hårt mot landets kommuner.
Kommunförbundet beräknar att en total omläggning av skolskjutstrafiken innebär kostnader upp mot 450 miljoner kronor. Enbart i Karlskrona berör en omläggning drygt 500 elever och är förknippat med kostnader i miljonklassen. Enligt Claes-Urban Persson, ansvarig för skolskjutsarna i Karlskrona, inväntar man ytterligare information innan man gör några förändringar och detsamma gäller länets övriga kommuner.