Julen jobbig för barn till missbrukare

För barn som växer upp i familjer med missbruk kan julen innebära mer oro än förväntan. Barnen får ofta ta ett stort ansvar i hemmet och får ofta träda in och ta ansvar för såväl fulla föräldrar som yngre syskon.
Enligt socionomen Ann-Margret Fick i Helsingborg, som arbetar med barn till alkoholister, är brutna nykterhetslöften vanliga. - Det börjar med att ”jag ska bara ta ett glas, det är ju faktiskt jul.” Uppskattningsvis är det två barn i varje klass som har de här problemen. Ann-Margret Flick säger att de ofta är oroliga inför julen, eftersom de inte vet vad som kommer att hända. - Det blir kanske inte den julen som de flesta barn är vana vid. Det blir kanske att barnen får vara föräldrar, de får se till att det kommer fram mat och ta hand om föräldrarna.