Skyddsjakt för säkrare flyg

Saab har ansökt om förnyelse av sitt tillstånd för skyddsjakt inom Linköpings flygplats.
Företaget gör en bedömning att man varje år behöver skjuta av till exempel hundra kajor, hundra fiskmåsar, en älg och fem rådjur. Detta för att inte äventyra säkerheten på flygplatsen. Även Kungsängen i Norrköping vill ha tillstånd för skyddsjakt.