Historisk teater

Under våren kommer länets mellanstadieelever att lära sig berättelsen om Persefone.
Det är tre skådespelare vid Länsteatern som spelar upp det här dramat ur den grekiska mytologin med hjälp av masker. Det är dramatikern Olov Willgren som gör en nytolkning av Persefone, regissör är Mikael Kock och för musiken svarar Robin Cochrane.