Sämre medborgarservice efter neddragningar

Sämre service till medborgarna och personalminskning, är resultatet av att regeringen skär ner anslagen till myndigheter och verk med en knapp procent.
På Riksskatteverket innebär det en neddragning på 49 miljoner kronor och gör att det blir lättare för fuskare att slinka igenom, enligt Lars-Olof Nilsson, som är fackordförande för de anställda på Skatteverket. – Det kommer att slå på kontrollverksamheten. Det är det som är tydligast. Kortsiktigt får det kanske inte så stora konsevenser men inom kontrollverksamheten går det att göra prioriteringar, så det blir den som drabbas, säger Lars-Olof Nilsson, som är fackordförande för de anställda på Skatteverket. Alla myndigheter ska spara 0,7 procent Alla myndigheter och verk måste spara. Det beskedet gav regeringen i budgeten i höstas. Den stora besparingshyveln skär bara bort 0,7 procent av de pengar myndigheterna får från staten. För skattemyndigheten innebär det till exempel bara 49 miljoner kronor mindre på en total summa på 7 000 miljoner kronor. Men eftersom ekonomin redan är ansträngd slår det hårt där, och nu när det nya året närmar sig börjar det märkas var nedskärningarna slår. På den datoriserade skattemyndigheten innebär alltså neddragningen sämre it-utveckling och risk för sämre kontroll med datorerna. – Kan vi inte upprätthålla kontrollen på den nivå som är önskvärd så finns det naturligtvis risk för att vi inte heller kan nå vår målsättning, säger Lars-Olof Nilsson. Tjänster försvinner På den mer personalintensiva Arbetsmarknadsstyrelsen, AMS, innebär de 0,7 procenten att knappt 50 tjänster måste försvinna. Många alltså riskerar att bli arbetslösa. Enligt Statstjänstemannaförbundet, och dess ordförande Anette Carnhede, är de 0,7 procentens neddragning ett led i att regeringen lägger på fler och fler arbetsuppgifter på förvaltningarna, utan att pengarna följer med i samma takt. Lars-Olof Nilsson på skattemyndigheten håller med och pekar på svartjobbsutredningen som skattemyndigheten fått på sitt bord. Men som egentligen regeringen själv borde sköta. Det har enligt honom lett till att man måste göra omprioriteringar inom myndigheten, och det är ett allt större problem menar han. Större än neddragningen på 0,7 procent.
Edvard Unsgaard