Färre åker på spritresa till Tyskland

Intresset för endagsturerna med buss till Tyskland för att köpa billig alkohol har minskat avsevärt. Det visar en rundringning till några av de bussbolag som regelbundet kör endagsturer.
Jämfört med förra julen är det betydligt färre resenärer och det har flera orsaker. Resorna har blivit dyrare, bussbolagen har fått dra ned på antalet resenärer för att klara maxvikten när alla vill utnyttja hela sin alkhoholranson, tullens gransning av bussarna och fler väljer att ta bilen i takt med att de tillåtna ransonerna har ökat.