Fördubblade kostnader för vägbygge

Kostnaden för E6ans södra infart till Halmstad beräknas bli dubbelt så dyr som vad kommunen räknade med från början. När alla aktuella omständigheter räknats in beräknas bygget kosta minst 235 miljoner kronor.
Infarten var tidigare i år beräknad till 117 miljoner kronor, men de beräkningarna var flera år gamla och delvis baserad på en schalonberäkning av vad ett liknade bygge skulle kostat, skriver Hallandposten.