Mänskliga njurar framställda i möss

För första gången har forskare lyckats framställa mänskliga njurar på möss. Det är en israelisk forskargrupp som ligger bakom metoden, som på sikt kan ge alternativ till att transplantera njurar.
Docent Henrik Semb som forskar kring stamceller vid Göteborgs universitet är imponerad över forskarnas resultat. – Det låter som ett genombrott, säger han. De första uppgifterna om den nya upptäckten är publicerad i den brittiska medicinska tidskriften Nature Medicine. Och det som den israeliska forskargruppen lyckats med, är att odla fram njurceller från mänskliga stamceller bland annat från embryon och aborterade foster, skriver Svenska Dagbladet. Man har lyckats styra dem i labb att bilda primitiva njurstamceller inne i mössen. Inte nog med det, forskarna har sedan transplanterata dem in möss lyckats att vid få dessa celler att bilda en njure av de mänskliga stamcellerna. Och undersökningarna visar att dessa nybildade njurar fungerade och kunde producera urin. Men hur väl den här njuren fungerar så kan man inte transplantera den till människan. – Jag vet inte hur funktionell njuren är, säger Henrik Semb. Låt oss säga att den skulle fungera på ett optimalt sätt; vi kan inte transplantera djurceller hur som helst till en människa. Den här njuren kommer uppenbarligen att bestå av celler som kommer från musen också. Och det är inte intressant. Och än så länge är det långt kvar till att de här odlade njurarna skulle bli ett alternativ till organdonation. – Jag vill inte spekulera hur många år det tar, säger Henrik Semb. Men det här är ett steg i rätt riktning.
Anna Tibblin Hansson