Trycksår dyrt för vården

Att ta hand om sår kostar mycket tid och pengar för sjukvården. Svårläkta trycksår innebär stort lidande för patienterna, och nu ska Stockholms läns landsting pröva ett nytt detaljerat program för att försöka förbättra sårvården.
En akutmottagning betraktas av många som räddningen i en svår situation. Men för många äldre med försämrad blodcirkulation, kan tiden på akuten och strax före och efter vara ytterst riskfylld. Då uppstår nämligen en stor del av de svårläkta trycksår, som sedan orsakar stort lidande och enorma kostnader i vården. Vårdforskningschef Christina Lindholm vid Karolinska sjukhuset tar ett exempel på vad som kan hända när en äldre person ramlar och bryter lårbenshalsen: – De kan få sitt trycksår redan när de ligger hemma och väntar på ambulansen. Ibland kanske de får trycksåret om de ligger på akutmotagningen, eller de kan få trycksåret under operation. En ökande mängd patienter kommer också in med redan etablerade trycksår, berättar Christina Lindholm. Svårläkt Trycksår har ofta svårt att läkas. I en undersökning som gjorts i Uppsala fanns patienter som levt med trycksår så länge som 22 år. Och många inom vården vittnar om att det finns för litet intresse, bland annat från läkarna, att ta tag i problemen. En god läkning förutsätter att man har undersökt bakgrunden, som till exempel kan vara diabetes eller hjärt- och kärlproblem. Vården av samtliga sår totalt drar stora resurser. Uppsala undersökningen visade att i det landstingen krävdes 57 personer på heltid utan semester, bara för omläggning och tillsyn av patienter med sår. Nytt vårdprogram Många försök görs runt om i landet för att komma tillrätta med problemen. Inom Stockholms läns landsting införs nu ett nytt vårdprogram för sårvård. För det går att minska, till och med halvera problemet, säger Christina Lindholm: – I dag finns det mycket vi kan göra. Dels finns det många moderna, tryckavlastande madrasser. Det finn smånga moderna förband som kan förhindra att såren uppkommer, men det är tryckavlastningen som är det viktiga, och det börjar vi bli duktiga på inom sjukvården i dag.
Anna Larsson