Räfflad mitt ska varna förare

På svenska vägar inleds nästa år ett försök med räfflad mittlinje, för att varna förare som är på väg över på fel sida, rapporterar Östgöta Correspondenten.
Försöket ska göras på vägar som är för smala för tre filer med stållinor mellan körfälten, enligt Väg- och transportforskningsinstitutet, VTI. Den räfflade mittlinjen skapar vibrationer i bilen och varnar föraren på så sätt. Räfflade markeringar vid ytterkanten finns redan på många vägar i Sverige.